Quy định về trình độ đối với giáo viên tiếng Anh


Bà Lê Thu Hà (lethuhaenglish1989@...) là giáo viên dạy môn Tiếng Anh cấp trung học phổ thông, chưa đạt chuẩn C1. Hiện tại bà Hà đạt mức điểm 6.5 IELTS của Hội đồng Anh (British Council) và không có môn thi kỹ năng nào dưới 6.0.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Hà hỏi, bà có được xem là đạt chuẩn C1 không? Bộ Giáo dục và Đào tạo có công nhận một số văn bằng, chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế khi xét giáo viên dạy Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hay không? Hiện có văn bản chính thức nào của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Bảng Tham chiếu quy đổi thang điểm của một số văn bằng, chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế với khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đủ 6 bậc từ A1 đến C2 không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:
Căn cứ vào các Bảng tham khảo quy chuẩn trình độ tại Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 2/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Chương trình giáo dục thường xuyên về Tiếng Anh thực hành, trình độ C1 tương ứng với khoảng điểm 6.0 đến 6.5 IELTS. 

Tuy nhiên, theo công bố hiện nay của Cambridge English Language Assessment, mức điểm 6.5 IELTS thuộc trình độ B2 (nằm dưới trình độ C1) của Khung tham chiếu Châu Âu (Xem khung chuẩn mới nhất). Do có sự khác nhau này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu, rà soát lại việc quy đổi giữa Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương thích với Khung tham chiếu chung Châu Âu) với một số chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thông dụng khác, trong đó có chứng chỉ IELTS.

Cơ sở để công nhận các văn bằng chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, trước hết, là sự quy chuẩn điểm của các kỳ thi Tiếng Anh quốc tế này sang Khung tham chiếu chung Châu Âu theo các quy định của Hiệp hội đánh giá ngôn ngữ ở Châu Âu (ALTE), đơn vị xây dựng nên khung tham chiếu chung Châu Âu, sau đó mới quy đổi sang Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Tương tự như đã trả lời ở trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành nghiên cứu việc quy đổi thang điểm của một số chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế sang Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Vì vậy, hiện nay chưa có văn bản chính thức quy định việc quy đổi này. 

Nếu cần biết thông tin hoặc trao đổi thêm, bà Hà có thể liên hệ Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học và Trung cấp chuyên nghiệp, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo qua số điện thoại (04) 39747108.
 (Theo chinhphu.vn)


0 Comment " Quy định về trình độ đối với giáo viên tiếng Anh "

Đăng nhận xét