Goukaku Dekiru N4, 5 - 合格できるN4,5

Đây là tập sách nằm trong chương trình luyện nghe, nói tiếng Nhật trình độ căn bản N4,5 để nhằm mục tiêu thi đậu tiếng Nhật. 
Giáo trình này có tên gọi: Goukaku Dekiru N4, 5 - 合格できるN4,5. Xin chia sẽ cùng các bạn học tiếng Nhật gần xa với đầy đủ files pdf của sách và file mp3 (2 CD) đính kèm. 
Xem, nghe online or download (Book & CD1);
Nghe online or download (CD2)

Lưu ý:  Khi gặp khó khăn trong việc download nhiều files cùng 1 lúc bằng công cụ Google Drive, các bạn Xem hướng dẫn download nhiều tập tin tại đây

(E&J CAFE)

0 Comment "Goukaku Dekiru N4, 5 - 合格できるN4,5"

Đăng nhận xét