Luyện nghe B1 & B2 - Part 3Ngày 30 tháng 9 năm 2008. Thủ Tướng Chính Phủ đã ký quyết định số số 1400/QĐ-TTG, phê duyệt Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu làm chuẩn đào tạo trình độ tiếng Anh kèm theo đó là “Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam giai đoạn 2008-2020”. Ngày 15 tháng 2 năm 2012, Bộ giáo dục và Đào tạo đã Ban hành Thông tư 05 /2012/TT- BGDĐT, qui định về về việc qui đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 của Khung tham chiếu. 
Để tạo điều kiện cho các bạn học tiếng Anh có điều kiện ôn luyện nghe tốt để phục vụ việc học tập cũng như giảng dạy, tôi xin cập nhật giáo trình luyện nghe này của Đại học Cambridge. Hy vọng nó sẽ ít nhiều giúp ích cho các bạn, trước hết là nâng cao kỹ năng nghe, nói, sau đó là phục vụ các kỳ thi chứng chỉ B1/B2sắp tới.

(E&J CAFÉ- T.L tổng hợp)


0 Comment " Luyện nghe B1 & B2 - Part 3"

Đăng nhận xét