Goi Speed Master N3 (CD & Ebook)

Goi Speed Master trình độ N3 bao gồm CD (mp3) và Ebook (pdf) đính kèm  sẽ giúp các bạn rất nhiều trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ quốc tế ( JLPT). 

Sách cũng giúp nhanh chóng nâng cao vốn từ vựng hữu ích để chuẩn bị cho kỳ thi này.

 

Sau đây là CD & Ebook: 

Xem online or download Ebook (pdf) 

Nghe online or download CD (mp3)


Lưu ý:  Khi gặp khó khăn trong việc download nhiều files cùng 1 lúc bằng công cụ Google Drive, các bạn Xem hướng dẫn download nhiều tập tin tại đây

 

(E&J CAFE tổng hợp)

2 Comments