New International Business English (CD 1 & Ebook)

Ở những lần trước E&J CAFE  đã chia sẻ với các bạn 26 bài học về Tiếng Anh Thương mại của Úc. Hôm nay chúng tôi tiếp tục chia sẻ tập sách nổi tiếng New International Business English của tác giả Leo Jones, Richard Alexander do  Cambridge University xuất bản. 


Sách này phù hợp với các bạn có trình độ tiếng Anh trung cấp trở lên. Nó bao trùm rất nhiều lĩnh vực từ giao tiếp qua điện thoại (telephoning), kỹ năng hội họp (meeting) đến kỹ năng đàm phán (negotiating) ... trong việc kinh doanh thương mại mà ở đó ngôn ngữ chính được sử dụng là tiếng Anh. 

Sách này cũng bổ ích cho các doanh nhân, các nhân viên kinh doanh, sinh viên các ngành về kinh tế, quản trị ... Sách bao gồm 1 Ebook và 3 CDs kèm theo. Sau đây là Ebook và CD1:
 


(E&J CAFÉ tổng hợp)


0 Comment "New International Business English (CD 1 & Ebook)"

Đăng nhận xét