Select Readings Upper-Intermediate Student Book.

Select Readings Second Edition contains a range of high interest reading texts approved by experienced teachers. 


This four-level American English reading course uses carefully selected reading texts to help students read effectively. Exercises before and after reading practise reading skills, check comprehension and build vocabulary.

Select Readings also helps students prepare for exams, with the new Testing Program CD-ROM featuring tests in the style of TOEFL®, TOEIC®, IELTS and GEPT exams.
Select Readings là tập sách hay gồm 4 cuốn tương ứng với 4 trình độ tiếng Anh của  Oxford University Press, nó giúp người học rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh hết sức hiệu quả nhờ vào những bài viết, bài báo được trích dẫn rất đa dạng và thực tế với đời sống chúng ta. 
Trân trọng với thiệu với bạn đọc gần xa cuốn 4: Select Readings Upper-Intermediate Student Book
(E&J CAFÉ)

0 Comment "Select Readings Upper-Intermediate Student Book. "

Đăng nhận xét