Tiếng Anh thương mại - Bài 25

Thông qua loạt 26 bài song ngữ Anh - Việt rất hữu ích này, chúng tôi sẽ cùng các bạn theo dõi hoạt động của một công ty thương mại Tây phương tại Australia. Mỗi bài học bao gồm đối thoại đề cập đến một phạm vi giao tiếp quan trọng trong hoạt động kinh doanh thực tiễn xảy ra hàng ngày. 


Để giúp các bạn có dịp học hỏi cách thức giao tiếp bằng Tiếng Anh trong môi trường công sở và cách doanh nghiệp Úc hợp tác với các đối tác kinh doanh nước ngoài. Chúng tôi lần lượt chia sẻ hết 26 bài học này dưới dạng file MP3.  

Sau đây là Bài 25 - Tại sân bay:

(Nguon: RadioAustralia.net - E&J CAFÉ tổng hợp)


0 Comment "Tiếng Anh thương mại - Bài 25"

Đăng nhận xét