Học tiếng qua công việc


Trong loạt bài viết ngắn rất hữu ích này mà tôi nhận được chia sẻ từ Vietnamworks.com, thiết nghĩ nó một mặt giúp chúng ta tích lũy kinh nghiệm tìm việc từ đội ngũ chuyên gia uy tín của Nhật, mặt khác các nó cũng giúp nâng cao kỹ năng viết tiếng Nhật. 


Tôi vẫn cảm thấy rằng cách học ngoại ngữ thông qua công việc là phương pháp hiệu quả nhất. Trong công ty tôi, các nhân viên người Việt cũng như người nước ngoài đều trao đổi công việc bằng tiếng Anh. Trình độ tiếng Anh của tôi trước đây khá hạn chế nhưng từ khi sử dụng trong công việc hằng ngày, tiếng Anh giao tiếp cũng như tiếng Anh business của tôi ngày càng tiến bộ. Tiếng Nhật cũng vậy, bạn sẽ học rất nhanh nếu thường xuyên sử dụng tiếng Nhật trong công việc đấy.

Trang dành cho những người mới học tiếng Nhật vừa mới được thêm vào JapanWorks vài ngày trước. Đây là nơi tập hợp các công việc dành cho những ứng viên chưa tự tin vào khả năng tiếng Nhật nhưng muốn thử sức tại các công ty Nhật. Các bạn nhớ xem qua những công việc không yêu cầu tiếng Nhật (biết tiếng Nhật là lợi thế) này trên JapanWorks thường xuyên nhé!

Morio Nakatsuka (JapanWorks Career Advisor)

言語を学ぶ一番の方法は仕事で使うことだと改めて感じています。私たちのオフィスの公用語は英語で、ベトナム人や外国人の同僚と毎日英語で仕事をします。もともとある程度英語は出来ましたが、ベトナムで毎日英語で話すようになってからはビジネス会話でも日常会話でもペラペラ、というレベルに上達できました。きっと日本語も同じで、日本語が自然に使われている環境で仕事をすることが日本語を学ぶ近道でしょう。


先日JapanWorksは「日本語初心者のための仕事特集」
をリリースしました。日本の会社にはトライしてみたいけど日本語にはまだ自信がない…という方のための仕事を集めています。日本語が話せなくても採用する(話せればベター)という仕事も載っていますので是非チェックしてください!中塚森生 (JapanWorks キャリアアドバイザー)

(Theo Vietnamworks.com)

0 Comment " Học tiếng qua công việc "

Đăng nhận xét