Kaizen - 改善


Trong loạt bài viết ngắn rất hữu ích này mà tôi nhận được chia sẻ từ Vietnamworks.com, thiết nghĩ nó một mặt giúp chúng ta tích lũy kinh nghiệm tìm việc từ đội ngũ chuyên gia uy tín của Nhật, mặt khác các nó cũng giúp nâng cao kỹ năng viết tiếng Nhật. 


Các bạn có biết đến kaizen (改善) không? Đây là một từ tiếng Nhật rất nổi tiếng dùng để chỉ những nỗ lực cải tiến sản phẩm cũng như nâng cao hiệu suất liên tục trong công việc (tiếng Anh là improvement).

Kaizen gồm 2 điểm chính
1. Cải tiến, nâng cao hiệu liên tục
2. Tiếp cận từ dưới lên


Đầu tiên, kaizen nghĩa là không giữ nguyên những sản phẩm và cách làm có sẵn mà luôn luôn cải tiến tốt hơn. Ngoài ra, kaizen còn là tiến hành ngay từ những người bên dưới chứ không đợi lệnh từ cấp trên. Ví dụ cho điều này là sau khi kaizen thành công, Toyota đã nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.

Tôi nghĩ rằng một trong những điểm manh của người Việt Nam là nắm bắt công việc rất nhanh. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy không có nhiều người thường xuyên suy nghĩ về kaizen như đề xuất giải quyết từ phần gốc rễ hay cải tiến cách làm hiện tại. Kết hợp được cả tốc độ lẫn sự cải tiến, bạn sẽ có trong tay một vũ khí rất lợi hại nên hãy ghi nhớ kaizen và luôn suy nghĩ về cải tiến sao cho tốt hơn bạn nhé.

* Ngoài ra, trong lúc phỏng vấn bạn cũng hãy trình bày những kaizen của mình trong quá khứ nhé. Đây cũng là một cách PR bản thân rất tốt đấy!

Morio Nakatsuka (JapanWorks Career Advisor)
「(Kaizen)」という言葉を知っていますか?仕事における継続的な作業の効率化や、製品の向上のための取り組みを意味し、世界的に有名になった日本語です(英語でいうImprovement)。

「改善」のポイントは2つ。
1. 継続的な向上、効率化
2. 現場からのボトムアップ

 

一度定めた作業フローや出来た製品をそのままにせずより良くしていくというのが1つ目。そして上からの指示ではなく現場の人たちが自ら行う(ボトムアップ)というのが2つ目。たとえばトヨタはこの「改善」を強みの一つとして競争力を高めました。私はベトナムの人たちは仕事に取り掛かるのが非常に早く、
そこが一つの強みだと思います。一方で、既存の作業の効率化やボトムアップの提案など「改善」の考え方はあまり多く見られないように感じます。早さと改善を組み合わせると強力な武器になるはずなので、ぜひ常に『もっと良く出来るはず』という意識を持って「改善」を心がけてみてください。


* そして過去に実践した「改善」は、面接の場で伝えましょう。
きっと良いアピールになりますよ!


中塚森生 (JapanWorks キャリアアドバイザー)

(Theo Vietnamworks.com)
0 Comment " Kaizen - 改善"

Đăng nhận xét