More level 1 & 2 ( CD2)

MORE level 1 & 2 là giáo trình tiếng Anh tổng quát dành cho các bạn có trình độ tiếng Anh căn bản của NXB Cambridge.

Sách được thiết kế với những hình ảnh đẹp, sinh động và trực quan cùng với 3 CDs giúp người học dễ nhớ.Lưu ý:  Khi gặp khó khăn trong việc download nhiều files cùng 1 lúc bằng công cụ Google Drive, các bạn Xem hướng dẫn download nhiều tập tin tại đây

(E&J CAFE tổng hợp)0 Comment "More level 1 & 2 ( CD2)"

Đăng nhận xét