Nhìn lại một năm bằng phương pháp "KPT"


Trong loạt bài viết ngắn rất hữu ích này mà tôi nhận được chia sẻ từ Vietnamworks.com, thiết nghĩ nó một mặt giúp chúng ta tích lũy kinh nghiệm tìm việc từ đội ngũ chuyên gia uy tín của Nhật, mặt khác các nó cũng giúp nâng cao kỹ năng viết tiếng Nhật. 


Ở Việt Nam, Tết âm lịch mới được xem là năm mới. Nhưng ở nhiều công ty, năm mới đã bắt đầu từ tháng 1. Vì vậy, tôi xin giới thiệu “KPT”, phương pháp giúp bạn nhìn lại những gì đã học được trong năm qua và hướng tới năm mới làm việc hiệu quả hơn.
“KPT” là viết tắt của 3 từ Keep, Problem, và Try.
Trước tiên, bạn chuẩn bị một tờ giấy và chia thành 3 phần K, P, T riêng biệt. Hãy viết trong phần K (Keep) những điều đã đạt được trong năm 2014 và cần tiếp tục phát huy trong năm 2015. Phần P (Problem) sẽ là những khó khăn bạn gặp phải trong năm 2014. Cuối cùng, tổng hợp K và P thành phần T (Try), bạn sẽ đưa ra những kế hoạch cũng như dự định cho năm mới.
Trước tiên, bạn hãy cố gắng viết ra thật nhiều ý tưởng cho từng phần. Sau đó, bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa lại câu từ.
Phương pháp này có thể sử dụng cho cá nhân hoặc nhóm. Tất nhiên phương pháp này không chỉ dùng để nhìn lại một năm mà còn có thể áp dụng sau khi kết thúc một dự án hoặc sau 1 tháng làm việc. Trong văn hóa làm việc, người Nhật rất coi trọng việc nhìn lại những việc đã làm.
Vì vậy, bạn hãy thử phương pháp này nhé.

Morio Nakatsuka (JapanWorks Career Advisor)

ベトナムではテトが本当の新年ですが、会社の多くは1月から新しい年度として活動すると思います。そこで去年から学び、2015年をより良い年にするための日本の振り返り手法、「KPT」を紹介したいと思います。

KPTはKeep、Problem、Tryの略です。

まず1枚の紙を用意し、
線を引いてKとPとTのエリアに分けます。Kにはキープ、つまり2014年に良かったこと、2015年も続けることを書きます。Pにはプロブレム、2014年に良くなかった、うまくいかなかったことを書きます。そしてTにはトライ、KとPを踏まえて2015年に新たに挑戦すべきことを書きます。


まずはそれぞれに出来るだけ沢山のことを書いて、
最後に整理しましょう。

1人でやってもチームでやっても構いません。もちろん、
1年の振り返りだけでなく、プロジェクトや、1ヶ月の振り返りにも使えます。日本のビジネス文化では、こうした振り返りが重要視されます。


是非試してみてください。

中塚森生 (JapanWorks キャリアアドバイザー)

(Theo Vietnamworks.com)

0 Comment "Nhìn lại một năm bằng phương pháp "KPT" "

Đăng nhận xét