“Phần thưởng từ công việc”


Trong loạt bài viết ngắn rất hữu ích này mà tôi nhận được chia sẻ từ Vietnamworks.com, thiết nghĩ nó một mặt giúp chúng ta tích lũy kinh nghiệm tìm việc từ đội ngũ chuyên gia uy tín của Nhật, mặt khác các nó cũng giúp nâng cao kỹ năng viết tiếng Nhật. 


Các bạn nghĩ gì khi nghe đến từ “phần thưởng từ công việc”? Là lương chăng, hay là một thứ gì khác?

So với các nước khác, người Nhật thường suy nghĩ rẳng “ngoài tiền bạc, còn có nhiều phần thưởng khác từ công việc nữa”. Đó là những thứ mỗi người học được từ công việc cũng như sự trưởng thành nhờ môi trường công ty.

Bản thân tôi cũng nghĩ thế. Đối với tôi, công việc lý tưởng là khi tôi có thể cống hiến những điều tốt đẹp cho xã hội. Tất nhiên bạn cũng cần quan tâm đến lương nữa vì lương thấp quá cũng không ổn. Bạn nên suy nghĩ kỹ mình muốn phần thưởng như thế nào từ công việc, từ đó bạn có thể tìm được công việc như ý.

Vậy phần thưởng mà bạn mong muốn từ công việc là gì?

Morio Nakatsuka (JapanWorks Career Advisor)


皆さんは「仕事の報酬」とは何だと考えますか? 給与でしょうか?それともそれ以外?


日本は他の国に比べて、「仕事の報酬はお金以外にもある」
という考えが強いです。 それは、仕事を通じて得られるやりがいや、自己の成長、社会への影響などです。私自身もこの考えを持っていて、理想の仕事について考えるとき「
社会に影響を与えられる、世の中を良くできる仕事」という要素は私にとってもとても重要です。 ※もちろん給料が低すぎるのは嫌ですから、バランスが大事ですね。 自分が求める報酬をきちんと考えておくことで、より自分に合った仕事を見つけることが出来ます。


皆さんが求める仕事の報酬は何でしょうか?


中塚森生 (JapanWorks キャリアアドバイザー)

(Theo Vietnamworks.com)

0 Comment "“Phần thưởng từ công việc” "

Đăng nhận xét