Shin Kanzen Masuta N2- 新完全マスタ N2 (CD 1 & Ebooks)

Shin Kanzen Masuta  N2-  新完全マスタ N2 là bộ sách tổng hợp về giáo trình tiếng Nhật trình độ N2. Sách bao gồm các phần từ vựng, văn phạm, đọc hiểu và nghe hiểu. 
Sau đây là links về CD (mp3) & Ebooks (pdf) của sách:


Lưu ý:  Khi gặp khó khăn trong việc download nhiều files cùng 1 lúc bằng công cụ Google Drive, các bạn Xem hướng dẫn download nhiều tập tin tại đây

(E&J CAFE tổng hợp)

0 Comment "Shin Kanzen Masuta N2- 新完全マスタ N2 (CD 1 & Ebooks)"

Đăng nhận xét