True stories in the news - A Beginning Reader

True Stories in the News là những câu chuyện có thật được trích từ những tờ báo, tạp chí uy tín trên thế giới. Sách phù hợp với các bạn có trình độ căn bản tiếng Anh. Tuy nhiên, các bạn có trình độ từ trung cấp trở lên vẫn học được rất nhiều bài học bổ ích từ tập sách nhỏ này.
True Stories in the News consists of 22-readings based on human-interest stories adapted from newspapers and magazine - including new, updated, and improved material. The universal appeal of these stories ensures a pleasurable reading experience and motivates students toward reading fluency.


(E&J CAFE tổng hợp)

 

 


0 Comment "True stories in the news - A Beginning Reader "

Đăng nhận xét