Cách tận hưởng công việc - tiếng Nhật


Trong loạt bài viết ngắn rất hữu ích này mà tôi nhận được chia sẻ từ Vietnamworks.com, thiết nghĩ nó một mặt giúp chúng ta tích lũy kinh nghiệm tìm việc từ đội ngũ chuyên gia uy tín của Nhật, mặt khác các nó cũng giúp nâng cao kỹ năng viết tiếng Nhật. 


Tôi cảm thấy rằng ở Nhật, số lượng người đi làm thường nhiều hơn những nước khác.

Một trong những lý do cho điều này phải chăng là vì người Nhật yêu công việc. Tôi cho rằng người Nhật yêu công việc bởi họ nghĩ thông qua công việc, họ có thể mang đến điều gì đó cho người khác. Trong văn hóa Nhật, công việc không chỉ là để kiếm tiền mà còn là mang lại điều tốt đẹp cho những người xung quanh (người Nhật suy nghĩ về điều này sâu sắc hơn so với các dân tộc khác).

Đem lại cho người khác một điều gì đó, làm cho họ vui thì bản thân bạn cũng cảm thấy hạnh phúc. Nếu bạn nhận ra những điều tốt đẹp ngoài tiền bạc này, bạn sẽ yêu thích công việc của mình hơn đấy.

Nếu bạn đang cảm thấy công việc của mình nhàn chán, có lẽ sẽ tốt hơn nếu bạn chọn công việc với suy nghĩ mình có thể mang đến cho người khác điều gì đó thông qua công việc.

Morio Nakatsuka (JapanWorks Career Advisor)
日本人は他の国に比べて、沢山働く人が多いように感じます。

一つの理由は日本人が、仕事が好きだからではないでしょうか。
なぜ仕事が好きかというと、仕事を通して「人に何かをしてあげる」ことを考えているからではないかと思います。日本の文化には、「仕事はただお金を得るだけのものではなく、世の中に、他人に何かをしてあげること」という考え方があります(他の文化に比べてその考え方が強い)。

 

人に何かをしてあげて、喜んでもらい、自分も嬉しい。そういう「お金以外の報酬」を仕事から得れば得るほど、仕事を好きになれます。もし皆さんが、仕事が面白くないと感じることがあれば、「
人に何かをしてあげる」という視点で仕事を選んでみるといいかもしれません。


中塚森生 (JapanWorks キャリアアドバイザー)

(Theo Vietnamworks.com)

0 Comment " Cách tận hưởng công việc - tiếng Nhật"

Đăng nhận xét