Improve your IELTS - Listening and Speaking Skills (Ebook & CD1)

Improve your IELTS Listening and Speaking Skills là loạt tập sách gồm 3 cuốn trong bộ sách luyện thi IELTS của Sam McCarter, bao gồm:
- Improve your IELTS - Listening and Speaking Skills 
- Improve your IELTS - Reading Skills
- Improve your IELTS - Writing Skills

Sách được viết để giúp tự học ở nhà hoặc học tại lớp với mục đích giúp người học đạt điểm số cao hơn trong các kỳ thi IELTS.Xem online or download Ebook (pdf);
Listening online or download CD1 (mp3). 

Lưu ý:  Khi gặp khó khăn trong việc download nhiều files cùng 1 lúc bằng công cụ Google Drive, các bạn Xem hướng dẫn download nhiều tập tin tại đây

(E&J CAFE)


0 Comment "Improve your IELTS - Listening and Speaking Skills (Ebook & CD1)"

Đăng nhận xét