Improve your IELTS – Reading skills

Improve your IELTS Reading Skills là loạt tập sách gồm 3 cuốn trong bộ sách luyện thi IELTS của Sam McCarter, bao gồm:
- Improve your IELTS - Listening and Speaking Skills 
- Improve your IELTS - Reading Skills
- Improve your IELTS - Writing Skills

Sách được viết để giúp tự học ở nhà hoặc học tại lớp với mục đích giúp người học đạt điểm số cao hơn trong các kỳ thi IELTS.Xem online or download Ebook (pdf).

(E&J CAFE)


0 Comment "Improve your IELTS – Reading skills"

Đăng nhận xét