Improve Your IELTS Writing Skills

Improve your IELTS Writing Skills là loạt tập sách gồm 3 cuốn trong bộ sách luyện thi IELTS của Sam McCarter, bao gồm:
 
- Improve your IELTS - Listening and Speaking Skills 
- Improve your IELTS - Reading Skills
- Improve your IELTS - Writing Skills

Sách được viết để giúp tự học ở nhà hoặc học tại lớp với mục đích giúp người học đạt điểm số cao hơn trong các kỳ thi IELTS.


 
Xem online or download Ebook (pdf).

(E&J CAFE)


0 Comment "Improve Your IELTS Writing Skills "

Đăng nhận xét