Làm việc để trưởng thành - tiếng Nhật


Trong loạt bài viết ngắn rất hữu ích này mà tôi nhận được chia sẻ từ Vietnamworks.com, thiết nghĩ nó một mặt giúp chúng ta tích lũy kinh nghiệm tìm việc từ đội ngũ chuyên gia uy tín của Nhật, mặt khác các nó cũng giúp nâng cao kỹ năng viết tiếng Nhật. Hôm trước tôi đã nói về ý nghĩa của công việc là mang đến niềm vui và giúp đỡ người khác. Hôm nay tôi muốn giới thiệu một suy nghĩ đặc trưng khác của người Nhật về công việc. Đó là “công việc là nơi giúp bản thân tự trưởng thành”. Làm việc không chỉ để kiếm tiền mà còn giúp bản thân trưởng thành hơn. Trưởng thành ở đây không chỉ là học thêm kỹ năng mới mà còn là sự lớn lên về nhận thức và nhân cách (mặc dù kỹ năng vẫn là điều quan trọng).

Tôi đã được dạy như vậy khi còn ở Nhật. Bản thân tôi cũng cho rằng đây là một điều quan trọng. Trong suốt cuộc đời mình, con người chúng ta dành quá nhiều thời gian cho công việc, nên thật đáng tiếc nếu nghĩ rẳng công việc chỉ là công cụ kiếm tiền.

Morio Nakatsuka (JapanWorks Career Advisor)
先日日本の「働く」は元々「傍楽(はたらく)」、つまり「他人を助ける」という意味だという話を取り上げました。日本にはもう一つ仕事に対する独特な考え方があります。それは、仕事を「自己成長の場」と捉えること。仕事はただお金を稼ぐためのものではなく、自分が人間として成長するための場。仕事での成長はただスキルを身につけるだけでなく、自分自身の内面、パーソナリティを成長させること(スキルも大事ですが)。


日本にはこうした「仕事を自己成長の場」
と捉える考え方があると言われています(もちろん人によって差はありますが)。私自身も、この考え方は大事だと思っています。私たちは人生の多くの時間を仕事に使っているので、ただお金を稼ぐだけじゃもったいないですからね!笑
 

中塚森生 (JapanWorks キャリアアドバイザー)

(Theo Vietnamworks.com)

0 Comment " Làm việc để trưởng thành - tiếng Nhật"

Đăng nhận xét