Làm việc vượt mong đợi - tiếng Nhật


Trong loạt bài viết ngắn rất hữu ích này mà tôi nhận được chia sẻ từ Vietnamworks.com, thiết nghĩ nó một mặt giúp chúng ta tích lũy kinh nghiệm tìm việc từ đội ngũ chuyên gia uy tín của Nhật, mặt khác các nó cũng giúp nâng cao kỹ năng viết tiếng Nhật. 


Khi bắt đầu đi làm ở Nhật, điều đầu tiên tôi được học đó là làm việc ngoài sự mong đợi.

Khi đồng nghiệp, sếp hay khách hàng nhờ bạn làm một việc gì đó, thông thường họ muốn bạn làm như mong đợi của họ. Nhưng hầu hết họ thường không nghĩ đến những tiểu tiết. Nếu hiểu được mục đích thực sự của công việc mình được giao phó, bạn sẽ suy nghĩ đến những điều cần phải làm thêm để vượt qua mong đợi của người đã nhờ bạn. Dù chỉ là một điều nhỏ thôi nhưng đó đã là vượt ngoài mong đợi.

 

Tôi nghĩ rằng đây có thể là suy nghĩ hơi hà khắc mang đậm văn hóa Nhật nhưng lại quan trọng trong công việc. Bạn hãy thử nghĩ xem làm thế nào để có thể vượt qua mong đợi của người khác nhé!

Morio Nakatsuka (JapanWorks Career Advisor)
「期待を超える仕事をする」というのは私が日本の会社で最初に教わったことの一つです。
 

クライアントや上司や同僚から依頼された仕事をこなすのは、「期待通りの仕事をする」こと。ただ、仕事を依頼する側は細かい部分まで把握していないことがほとんどです。きちんと依頼者の本当の目的を理解し、『だったらこれも必要なのでは?』と自分で考えていくと、きっと依頼者の期待を超えた何かを付け足すことが出来ます。ひとつでも付け足すことができれば、それは「期待を超える仕事」になります。

 


とても日本的な、ストイックな考え方かもしれませんが、キャリア向上のために大事な視点だと思っています。「期待を超える仕事」をするにはどうするか、是非意識してみてください。


中塚森生 (JapanWorks キャリアアドバイザー)

(Theo Vietnamworks.com)

0 Comment " Làm việc vượt mong đợi - tiếng Nhật"

Đăng nhận xét