Starter TOEIC - 3rd Edition (Ebook & CD2)

Starter TOEIC là giáo trình sơ cấp dành cho các bạn mới bắt đầu luyện thi TOEIC. Đây là cuốn đầu tiên trong loạt 4 cuốn Compass TOEIC của Anne Taylor: Toeic Analyst, Developing Skills for the Toeic Test và Target Toeic. 

Hy vọng qua tập sách nhỏ này cùng với những bài tập thực hành được hỗ trợ bởi Ebook & 3 CDs kèm theo sẽ cung cấp những kiến thức cần thiế để làm nền tảng cho những tiến bộ hơn nữa trong những tập sách tiếp theo.Lưu ý:  Khi gặp khó khăn trong việc download nhiều files cùng 1 lúc bằng công cụ Google Drive, các bạn Xem hướng dẫn download nhiều tập tin tại đây

(E&J CAFE tổng hợp)0 Comment " Starter TOEIC - 3rd Edition (Ebook & CD2) "

Đăng nhận xét