Văn phạm tiếng Anh thực hành


Tập sách này rất hữu ích vì chứa một lượng kiến thức về văn phạm Tiếng Anh tương đối đầy đủ, dồi dào, đơn giản rất dễ sử dụng.

Cách trình bày sáng sủa, mạch lạc; các bài tập phân phối tuần tự đề mục để học trong khoảng hai tiếng đồng hồ, được đặt dưới hình thức câu hỏi khảo sát dành cho học sinh cấp cao. 

 Xem online Or Download

Sách giúp người đọc nắm được chính xác cấu trúc của từng câu nói để khi vận dụng sẽ không gặp bỡ ngỡ, khó khăn trong việc ráp nối thành câu văn. MỤC LỤC: - Danh từ (noun) - Mạo từ (article) - Tính từ (the adjective) - Đại từ (pronouns) - Giới từ (prepositions) - Trạng từ (advers) - Liên từ (conjunctions) - Động từ (verb) - Cách dùng các thì - Câu nói trực tiếp và câu nói gián tiếp - Câu, mệnh đề, cụm từ. 

(E&J CAFE)0 Comment "Văn phạm tiếng Anh thực hành"

Đăng nhận xét