Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật Thượng cấp - 日本語上級文法辞典

A Dictionary of Advanced Japanese Grammar được xuất bản năm 2008 gồm 795 trang và là tập sách cuối cùng trong bộ 3 cuốn từ điển ngữ pháp của Seiichi Makino và Michio Tsutsui. Sách dành cho bậc Thượng cấp. Bộ sách này dù không được đánh giá cao về cách trình bày và nhiều khi còn thiếu những ví dụ xác thực, tuy nhiên nếu đã quen với cách thức của cuốn sách thì bạn cũng có thể dễ dàng tìm ra thứ mình cần.


(Theo studyjapanese.net- E&J CAFE tổng hợp) 0 Comment " Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật Thượng cấp - 日本語上級文法辞典 "

Đăng nhận xét