Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật Trung cấp - 日本語中級文法辞典

A Dictionary of Intermediate Japanese Grammar được xuất bản lần đầu vào năm 1995 (lần tái bản gần đây là vào năm 2008) và là cuốn thứ 2 trong bộ 3 cuốn từ điển ngữ pháp của Seiichi Makino và Michio Tsutsui. 


Sách dùng cho người học tiếng Nhật trình độ trung cấp . Về nội dung và cách thức trình bài cũng tương tự như quyển đầu, tức là song ngữ Anh Nhật. Tuy nhiên sách cũng có 1 số thay đổi như ngữ pháp được đề cập tới có phần cao hơn quyển basic (tất nhiên rồi vì nó là dành cho trung cấp mà); nữa là sách chủ trương dùng nhiều kanji hơn cho phần ví dụ, bỏ qua phần romanji và thay vào đó là các ký tự furigana (phiên ra Hiragana trên đầu mỗi chữ Kanji). 


Tuy nhiên theo thống kê thì cuốn này không đánh giá cao bằng cuốn ngữ pháp sơ cấp, một phần vì những câu ví dụ trong sách (một số) không được đặt trong bối cảnh cụ thể nên khó giúp người đọc hình dung ra cách áp dụng thực tế hoặc hiểu sâu về điểm ngữ pháp.

(Theo studyjapanese.net- E&J CAFE tổng hợp)


0 Comment " Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật Trung cấp - 日本語中級文法辞典 "

Đăng nhận xét