Very Easy TOEIC- Toeic For Beginner (Ebook & CD1)

Very Easy TOEIC Second Edition là tập sách rất hay được biên soạn cho người mới học tiếng Anh cần bắt đầu luyện thi Toeic.

Sách Very Easy TOEIC này bao gồm 12 bài học với 3 CD kèm theo, một bài thi mẫu và phần hỗ trợ, gồm có lời đọc băng và đáp án cho các bài tập. Mỗi bài tập trong sách gồm một phần từ vựng, một phần hướng dẫn ngữ pháp rõ ràng và cụ thể, các bài tập ngữ pháp, và một bài kiểm tra nhỏ (Mini Test).Lưu ý:  Khi gặp khó khăn trong việc download nhiều files cùng 1 lúc bằng công cụ Google Drive, các bạn Xem hướng dẫn download nhiều tập tin tại đây

(E&J CAFE)

0 Comment " Very Easy TOEIC- Toeic For Beginner (Ebook & CD1)"

Đăng nhận xét