New English File Beginner- Tiếng Anh Căn bản (Ebook & CD1)

New English File Beginner là bộ đầu tiên trong bộ giáo trình học tiếng Anh New English File - tài liệu học tiếng Anh cực kì bài bản và chi tiết dành cho các bạn tham khảo. Đây là giáo trình tiếng Anh mà rất nhiều trung tâm lựa chọn làm cơ sở để hướng dẫn học viên của họ học tiếng Anh. Mời các bạn tham khảo.
( E&J CAFE TH)


0 Comment "New English File Beginner- Tiếng Anh Căn bản (Ebook & CD1)"

Đăng nhận xét