Successful 10 FCE Practice Tests- Sách hay luyện nghe B2 (Ebook&CD5)

Successful Cambridge English First-FCE-New 2015 Format-Student's Book: 10 Complete Practice Tests for the Cambridge English First - FCE.

Successful 10 FCE Practice Tests của tác giả Andrew Betsis và Lawrence Mamas, đây là cuốn sách hữu ích giúp các bạn ôn thi chứng chỉ B2 theo khung chuẩn châu Âu với Ebook & 5 CDs kèm theo. 

Read online or download Ebook (pdf);

Download nghe CD5 (zip).


( E&J CAFE)


0 Comment "Successful 10 FCE Practice Tests- Sách hay luyện nghe B2 (Ebook&CD5)"

Đăng nhận xét