Collins English for Exams: Listening For IELTS

Listening For IELTS (PDF + Audio) là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập và nâng cao kỹ năng nghe Tiếng Anh hiệu quả với sách và Audio CD đi kèm. Xem thêm các thông tin về Collins English for Exams: Listening For IELTS tại đây:

Xem or download Ebook (pdf); 
Nghe or download CD1(mp3-rar);
Nghe or download CD2 (mp3-rar).

(E&J CAFE)

0 Comment "Collins English for Exams: Listening For IELTS"

Đăng nhận xét