Tiếng Anh du lịch- Bài 11

Trong loạt bài Tiếng Anh Du lịch này chúng tôi sẽ cùng các bạn theo chân hai khách du lịch trong một kỳ nghỉ. 

Các bạn sẽ có dịp học hỏi cách giao tiếp bằng tiếng Anh khi chăm sóc và phục vụ khách hàng tại khách sạn, nhà hàng cũng như với vai trò của một hướng dẫn viên du lịch. Phần cuối của loạt bài còn giúp bạn chuẩn bị cho phỏng vấn xin việc.


0 Comment "Tiếng Anh du lịch- Bài 11"

Đăng nhận xét