Từ điển Nhật - Việt & Việt - Nhật

Từ Điển Nhật - Việt & Việt - Nhật của NXB Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh là một trong những bộ tài liệu rất hữu dụng giúp cho những người đang học hay là công việc có liên quan tới tiếng Nhật dễ dàng hơn trong việc tra cứu.


Tiếng Nhật chỉ có 5 nguyên âm, và thường thì cách phát âm chúng không đổi. Phụ âm tiếng Nhật thường không nhóm thành phụ âm ghép, mà đi kèm với nguyên âm để tạo thành vần. 5 nguyên âm tiếng Nhật là /a, i, u, e, o/, phát âm, tương tự như a, i, ư, ê và ô trong tiếng Việt.
Từ Điển Nhật - Việt & Việt - Nhật được biên soạn đầy đủ, cập nhật và mang tính chính xác cao. Với cách trình bày khoa học và giải thích rõ ràng, tài liệu này sẽ đáp ứng được yêu cầu của tất cả những người đang học và sử dụng tiếng Nhật.

 (ST&TH)0 Comment " Từ điển Nhật - Việt & Việt - Nhật "

Đăng nhận xét