Basic IELTS Listening (Ebook & CD3)

Kỹ năng nghe Tiếng Anh là một trong bốn phần thi của bài thi IELTS, với những bạn mới bắt đầu ôn thi IELTS, đây cũng là một kỹ năng khó vì nếu không thể nghe được chi tiết từng câu hay bắt keywords của bài thì các bạn không thể hoàn thành bài test đạt band điểm cao được. 


Cũng như tất cả các kỹ năng khác, kỹ năng nghe Tiếng Anh đòi hỏi sự luyện tập chăm chỉ và tham khảo nhiều cuốn sách hay giáo trình nào đó, mời các bạn tham khảo Basic IELTS Listening (PDF + Audio).



(E&J CAFÉ)

0 Comment " Basic IELTS Listening (Ebook & CD3) "

Đăng nhận xét