Từ điển Tiếng Anh bằng hình

Little English picture Dictionary là cuốn từ điển khá hay khi đưa ra các từ vựng Tiếng Anh theo nhiều chủ đề như: tính từ, động từ, thời tiết, thời gian, cây cối...  


Tập sách nhỏ giúp các em nhỏ làm quen với từ vựng Tiếng Anh và cũng là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho những người mới bắt đầu học Tiếng Anh.


(ST&TH)


0 Comment "Từ điển Tiếng Anh bằng hình"

Đăng nhận xét