Toàn văn bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Obama trưa 24/5 tại Hà Nội

Trưa 24/5, Tổng thống Mỹ Obama có bài phát biểu 30 phút trước 2.000 trí thức và doanh nhân Việt Nam. Ông đã trích dẫn nhiều câu văn, thơ nổi tiếng của Lý Thường Kiệt, Nguyễn Du, Văn Cao...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(E&J CAFE)

0 Comment "Toàn văn bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Obama trưa 24/5 tại Hà Nội"

Đăng nhận xét