Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Cơ điện

Để việc đọc tài liệu kỹ thuật về cơ, điện dễ dàng hơn, một số thuật ngữ, cụm từ tiếng anh sau đây bạn nên biết. 


Việc học vốn từ vựng cơ bản bằng tiếng Anh trong lĩnh vực cơ điện, giúp cho học bạn nắm được cách sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành để bạn có thể đọc hiểu và dịch được các tài liệu,
sách, tạp chí... thuộc chuyên ngành này.(EJ-CAFE.COM)
0 Comment "Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Cơ điện"

Đăng nhận xét