Từ điển Anh - Việt chuyên đề Xây lắp và Đầu thầu

TỪ ĐIỂN ANH - VIỆT CHUYÊN ĐỀ THẦU VÀ XÂY LẮP  là cuốn từ điển khá hay và toàn diện bao trùm chủ đề rộng lớn: Xây dựng & Đấu thầu. Mục đích của nó nhằm phục vụ thiết thực cho hội viên của Hiệp hội và đông đảo các tổ chức thi công xây lắp cũng như kỹ sư, kỹ thuật viên và công nhân trong ngành. 


Trong quá trình phát triển khoa học công nghệ, đấu thầu cũng như xây lắp có nhiều thuật ngữ rất khó, được tiêu chuẩn hóa, chuyên môn hóa cao để những người trong ngành, thậm chí trong từng nghề cũng có ngôn ngữ chung và hiểu đúng ngữ nghĩa. Đó là lý do mà Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam, đại diện là  Chủ tịch PGS, TS. Vũ Khoa đã cho biên soạn cuốn Từ Điển này.

Từ điển cũng là cẩm nang hữu ích cho các bạn sinh viên, các bạn thông dịch viên và các bạn đang làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến xây dựng và đấu thầu. (EJ-CAFE.COM)
0 Comment "Từ điển Anh - Việt chuyên đề Xây lắp và Đầu thầu "

Đăng nhận xét