Từ điển Kế toán - Kiểm toán Thương mại Anh - Việt


Việc cập nhật thuật ngữ Tiếng Anh trong các lĩnh vục chuyên dụng tài chính, ngân hàng, thương mại đang là mối quan tâm của các sinh viên chuyên ngành kinh tế, cán bộ ngoại thương, các nhà hoạt động doanh nghiệp hiện nay. 


Hơn nữa trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, trước mắt là quá trình hội nhập kinh tế khu vực ASEAN và trong tương lai gần là tổ chức thương mại quốc tế WTO, việc nâng cao kiến thức Tiếng Anh trong các lĩnh vực này là một nhu cầu cấp thiết của mọi tầng lớp xã hội.  
Nếu các bạn đang học tập hay làm việc liên quan đến các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hay kinh tế thương mại, cuốn sách "Từ điển Kế toán - Kiểm toán Thương mại Anh - Việt" của tác giả Khải Nguyên, Vân Hạnh là lựa chọn thích hợp dành cho các bạn.

(EJ-CAFE.COM)0 Comment "Từ điển Kế toán - Kiểm toán Thương mại Anh - Việt"

Đăng nhận xét