Bảng Hán tự Sơ cấp 560 chữ trường Nhật ngữ Đông Du

Đây là Bảng Hán tự sơ cấp mới nhất của trường Nhật ngữ Đông Du. Cuốn này gồm có 60 chữ đơn giản, 70 bộ thủ căn bản và 500 chữ Hán trong phần sơ cấp tiếng Nhật (N5 N4). 


Hy vọng bảng Kanji kiểu này sẽ giúp học viên nhớ và làm quen Hán tự tốt hơn bởi Hán tự là một phần rất  quan trọng trong tiếng Nhật
cũng như tiếng Việt của mình. 


(ST&TH)

0 Comment " Bảng Hán tự Sơ cấp 560 chữ trường Nhật ngữ Đông Du "

Đăng nhận xét