Learn English via Listening English Level 2

Learn English via Listening English Level 2 là một trong những tài liệu luyện nghe tiếng Anh rất hay dành cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Anh.

Image result for learning english via listening level 2

Nghe online or download MP4 

Trước đây EJ-CAFE.COM đã chia sẽ cùng các bạn Level 1. Nay chúng tôi tiếp tục upload Level 2 đđáp ứng nhu cầu cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Anh.

 

(Source: EJ-CAFE..COM/YOUTUBE)


0 Comment "Learn English via Listening English Level 2"

Đăng nhận xét