Luyện dịch Việt - Anh

Dịch là một kỹ năng khó trong việc học ngoại ngữ nói chung và Anh ngữ nói riêng. Trong nhiều trường hợp, ta thấy rằng dịch từ Anh sang Việt thì dễ dàng hơn vì có sự hỗ trợ của từ điển. Nhưng lý do quan trọng hơn của ưu thế này chính là sự hiểu biết sâu sắc ngôn ngữ mẹ đẻ và bản sắc văn hóa dân tộc mình.Ngôn ngữ truyền đạt ý nghĩ, tình cảm, cảm xúc của con người. Do đó, khi dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh thì ta phải đứng ở góc độ người Anh để dịch. Làm sao để chuyển ngữ được chính xác, trung thành với bản gốc mà vẫn giữ được ý của người viết khi dịch. Nghĩa là đạt được cả ba yêu cầu: chân - thiện - mỹ.

Với nhiều ví dụ hấp dẫn, sách Luyện dịch Việt - Anh sẽ mang đến cho các bạn cái nhìn từ tổng quát đến nâng cao về dịch thuật từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh, giúp các bạn học tập và nâng cao khả năng dịch thuật Tiếng Anh của mình tốt nhất.

(Nguon: Vndoc & EJ-CAFE.COM)

0 Comment "Luyện dịch Việt - Anh"

Đăng nhận xét