Từ điển tranh tiếng Anh cho các bé lớp 1

WWW.EJ-CAFE.COM xin giới thiệu từ điển tranh dành cho các bé lớp 1 học tiếng Anh với ba chủ đề cơ bản là Animal, Weather và Astronomy. Tài liệu này nhất định sẽ mang lại một vốn từ mới bổ ích cho các bé học tiếng Anh hiệu quả và dễ hiểu hơn nhiều. Mời các bạn tham khảo nhé!


Xem online or download Ebook (pdf)


Từ điển tranh cho các bé lớp 1 (English Picture Dictionary) này sẽ bao gồm ba chủ đề cơ bản là Animal, WeatherAstronomy. Với mỗi chủ đề là những hình ảnh minh họa và tên thuật ngữ tiếng Anh (có thể kèm theo tiếng Việt đối với những từ khó tưởng tượng).

(Source: Vndoc & EJ-CAFE.COM)


0 Comment "Từ điển tranh tiếng Anh cho các bé lớp 1"

Đăng nhận xét