The Oxford 3000 - Danh sách 3000 từ vựng tiếng Anh quan trọng nhất

The Oxford 3000 is a list of the 3000 most important words to learn in English. The keywords of the Oxford 3000 have been carefully selected by a group of language experts and experienced teachers as the words which should receive priority in vocabulary study because of their importance and usefulness.
Đây là danh sách 3000 từ vựng tiếng Anh quan trọng nhất, được sử dụng thường xuyên nhất được các chuyên gia ngôn ngữ, các thầy cô giáo có kinh nghiệm trên thế giới lựa chọn cẩn thận.  Nội dung bài học này dành cho các bạn học tiếng Anh có trình độ trung cấp trở lên. Tuy nhiên các bạn vừa học xong căn bản 850 từ tiếng Anh hoặc 2000 từ theo từ điển Oxford có thể tham thảo, cập nhật để tự học.


0 Comment "The Oxford 3000 - Danh sách 3000 từ vựng tiếng Anh quan trọng nhất"

Đăng nhận xét