TIẾNG ANH CĂN BẢN - BASIC ENGLISH

Tiếng Anh căn bản- Basic English là các từ viết tắt của B(British), A(American), S(Scientific), I(International) và C(Commercial) do C.K Ogden sáng lập từ năm 1926. 


>>> Xem online or download 850 từ Basic English

>>> Xem Video clip giải thích tại sao phải học tiếng Anh Căn bản


Anh ngữ căn bản chỉ sử dụng 850 từ, trong khi từ điển có thể chứa từ 100.000 từ đến hơn 500.000 từ (entries). Trong số 850 từ căn bản ấy, có 600 từ chỉ đồ vật và sự việc (danh từ), 150 từ chỉ tính chất, đặc điểm (tính từ) và 100 từ chỉ thao tác, hành động (động từ). 
0 Comment "TIẾNG ANH CĂN BẢN - BASIC ENGLISH"

Đăng nhận xét