Trọn bộ Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 6 chương trình mới

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 6 chương trình mới được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo phát hành. Cuốn sách gồm 12 Units , mỗi Unit có tất cả các kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp (Getting started), Communication, closer look…


Download EBook tập 1 & 2

Download MP3 tập 1 & 2 

 

(ST&TH)

 


 

 

0 Comment "Trọn bộ Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 6 chương trình mới"

Đăng nhận xét